Estudi


DESPATX PROFESSIONAL:  C/ Marina 1, 1er-2a

08912 Badalona

930 087 219 / 667 64 36 97

francesc.padros@coac.net

 

Activitat professional centrada, principalment, en el sector de l’edificació, tant d’obra nova com en rehabilitació, havent projectat i/o dirigit més de 200 edificis destinats a diferents usos: residencial, industrial, hostelería, comerç, educatiu i assistencial.

Professionals amb experiència per desenvolupar tot tipus de projecte, des de la simple reforma fins a obres de nova planta. Des d’una consulta fins al desenvolupament integral del projecte. Assessorament a particulars, comunitats de propietaris i professionals, en el camp de l’arquitectura i la construcció.

 

PROJECTES D’ARQUITECTURA

REFORMA INTERIOR D’HABITATGES

ASSESSORAMENT AL PROJECTE I L’OBRA

AVALUACIÓ ESTRUCTURAL D’EDIFICIS.

REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL D’EDIFICIS D’HABITATGES

REHABILITACIÓ FUNCIONAL D’EDIFICIS D’HABITATGES